Nieuwsbrief Sport en Spel enzo maart 2017

 

Beste lezer,

 

De tijd gaat snel…… maar dat het al bijna 1 jaar geleden is dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen

had ik niet gedacht. Een jaar als zelfstandig ondernemer met een drukke periode vol activiteiten op de zorgboerderijen. Maar daarnaast ook sinds mei 2016 een andere toekomst door een nieuwe baan in de Zorg. Voor gemiddeld 16 uur per week werk ik als begeleider voor Syndion op een locatie in Nieuwegein met 10 volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat is ook de reden dat u lange tijd niet veel van mij heeft gehoord. De combinatie van opleiding, veel extra werken en 24/7 beschikbaar zijn is moeilijk te combineren met de werkzaamheden van Sport en Spel. Omdat ik er nu bijna een jaar werk en steeds meer ervaring krijg is er weer wat tijd om ook mijn sportieve doel weer op te pakken.

 

Sport en Spel op de boerderijen, zorginstellingen en bewegen met ouderen

Het programma Sport en Spel is zoveel mogelijk door gegaan tijdens de drukke maanden, met in

2016 ruim 200 uur sport voor meer dan 100 kinderen en begeleiding. Nieuw zijn twee zorglocaties  ‘Stalkaarsen’ en ‘Het Vijfspronghuis’ die in de zomerperiode met veel enthousiasme hebben deelgenomen aan een programma afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking.

Een uitnodiging voor vervolg is onderweg. De laatste keer van Bewegen met Ouderen was in

november bij de gastvrije familie Baan. Ook hier heb ik beloofd om vanaf april 2017 weer te kijken

naar 1x per maand een passend programma. Door het vertellen van een interactief (beweeg) verhaal ondersteund door geheugentraining en muziek worden de ouderen meegenomen tijdens een klein uurtje ontspanning en inspanning!

  

Publiciteit en samenwerking 

De website van Sport en Spel enzo wordt regelmatig bijgewerkt, hier kunt u zien wat er allemaal nog meer aan bijzondere activiteiten plaats vind. De samenwerking met de organisatie van ZBZH is gebleven en er is binnenkort overleg over de toekomst. We gaan kijken naar mogelijkheden tot uitbreiding van mijn diensten, financiële ondersteuning en het up to date houden van vraag en aanbod.

Uw contactgegevens zijn nog steeds voor mij beschikbaar. U hebt echter altijd de mogelijkheid om u voor deze nieuwsbrief af te melden als u geen belangstelling meer heeft!  

 

Nieuw aanbod / tariefwijziging

Omdat er vanaf 1 mei weer tijd beschikbaar is kunt u bespreken voor dagdelen. Voorlopig is dit op zaterdagochtend of zaterdagmiddag voor minimaal 2 uur per locatie.

Op andere dagen kan het alleen op aanvraag, maar in overleg met u zijn er veel mogelijkheden.

Door opnieuw een belangrijke subsidie van SABA is per 1 januari 2017 het uurtarief voor sport en spel betaalbaar gebleven (€24, - per uur incl. BTW). Hartelijk dank voor deze ondersteuning zodat uw financiële bijdrage alleen berekend wordt voor ‘de actieve uren’.

 

Toekomst

Voortzetten van het huidig aanbod en zo mogelijk uitbreiden met nieuwe groepen.

Daarin centraal een intensieve samenwerking met alle betrokkenen….

Maar vooral Sport en Spel plezier voor iedereen mogelijk te maken, zowel fysiek als financieel.

Ten slotte de doelstelling om in 2017 met meer dan 8 zorgboerderijen en 2 zorginstellingen de ruim

200 uur sport en 100 (extra) ‘gezellige’ uurtjes van vorig jaar te overtreffen.

 

Daar ga ik graag samen met u de komende tijd mijn uiterste best voor doen!


Circusvoorstelling 'Karinlino' groot succes!

Op 21 mei 2016 was het dan eindelijk zover....

Al vroeg was het een drukte van jewelste op de zorgboerderij 'Karin's Zonnestraal', vandaag omgedoopt tot Circus 'Karinlino', zenuwachtige kinderen en gespannen begeleiders: 'zou het allemaal gaan lukken om de ingestudeerde kunsten en trucs nu in het echt aan een groot publiek te presenteren' ....... en er werden veel toeschouwers verwacht!

De repetitie 's morgens met muziek was nog wel even wennen, maar de kinderen oefenden gewoon een keertje extra en samen met het prima geluid, verzorgd door Theo, (een van de ouders) ging het steeds beter.

In voorbereiding op de echte voorstelling werd er eerst met zijn allen nog wat gegeten en werden de  laatste wijzigingen door Ko en Karin besproken. Daarna werd met hulp van vrijwilligers iedereen een kostuum aangemeten

en voorzien van passende make-up. En alle deelnemers op zijn of haar plaats om het publiek welkom te heten! Een echte fietsacrobaat en een dame en heer in een spijkerbroek waren de eerste artiesten die optraden bij binnenkomst. Om klokslag 14:00 uur toen iedereen een plaatsje had gevonden kwam de grote groep van maar liefst 24 artiesten en begeleiders samen de piste in. Zwaaiend en lachend verzamelde allen om in een grote rij aan het publiek voorgesteld te worden.Een aantal artiesten bleef in de piste en liet een spectaculaire show van menselijke piramides (bouwen) zien.Hoepelen, moppen tappen, pony kunstjes, jongleren met ballen, gewichtheffen, goochelen, het programma ging in razend tempo voort! Toen tijd voor heel iets anders: Bert en Ernie met een poppenkastvoorstelling over de problemen als gevolg van de teruglopende vergoeding voor de zorg. Een serieus onderwerp om eens even bij stil te staan. 'Het gaat allemaal niet vanzelf én het kost de zorgboerderij steeds meer moeite om het financieel rond te krijgen'. Terug naar de voorstelling: een heuse tijgeract, een acrobaat met een stoel, hond en geit in de piste en clowns die een gevaarlijke messenwerp act lieten zien met een vrijwilliger uit het publiek.Een verrassing voor een jarige job van vandaag en de afsluitende finale, weer door alle deelnemers maakten de circusbelevenis na ruim 1 uur compleet! Een groot applaus voor alle kinderen, begeleiding en de vele vrijwilligers kon dan ook niet uit blijven. Moe en tevreden konden ook Ko en Karin de vele complimenten in ontvangst nemen en samen met de begeleiding en vrijwilligersonder het genot van een (Chinees) etentje na afloop nog even na kletsen.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en de kinderen en begeleiders voor hun enthousiasme en inzet

tijdens de voorstelling maar ook in de 4 maanden van meedenken, repeteren en oefenen!!  


Nieuwsbrief maart 2016

Beste lezer,

 

Nu de lente weer is begonnen is er op veel boerderijen voor de deelnemers aan Sport en Spel de tijd gekomen om in de gezonde buitenlucht te gaan sporten. Als ik de balans opmaak van het eerste kwartaal dan is het een periode geweest van hard werken om de bestaande contacten te behouden. Helaas is het mede door de veranderde financiële situatie in de zorg niet gelukt om op alle boerderijen mijn hele programma voort te zetten. Ik hoop dat er bij u in de komende tijd nog een budget gevonden kan worden om ook uw cliënten een leuke sportieve uitdaging te bieden.

  

Sport en Spel op de boerderijen, bewegen met ouderen en de G-Bootcamp

Het programma ‘Sport en Spel ’ is gewoon door gegaan tijdens de wintermaanden, een aangepast (binnen) programma afgestemd op de beschikbare ruimte. Veel kinderen hebben kennis kunnen maken met activiteiten zoals tafeltennis, sjoelen, darten, tafelvoetbal, (boerderij)bowling en een groot aantal spelvormen waarbij samenwerken en behendigheid belangrijk zijn.  Het programma bewegen met ouderen is nu een vast onderdeel van mijn activiteiten. Helaas is het programma bij de Vinkenstee per 1 januari gestopt. Ik kijk hier terug op een periode van een tiental gezellige bijeenkomsten die zeer gewaardeerd werd door cliënten en leiding. Ik hoop dat ook hier misschien een budget beschikbaar komt om te (her)starten. Gelukkig is er bij de gastvrije Fam. Baan nog 1x per maand een enthousiaste groep die samen met Kees en Jopie deelnemen aan het programma. Door het vertellen van een interactief (beweeg) verhaal ondersteund door geheugentraining en muziek worden de ouderen meegenomen tijdens een klein uurtje ontspanning en inspanning! De G-Bootcamp in samenwerking met het Natuurcentrum Gorinchem is ook gestopt. Wel is er een nieuw plan ingediend voor een nieuwe start per 1 april. Positief nieuws is dat cliënten van ASVZ, een aangrenzende zorginstelling op hun eigen locatie met een kleine groep wel zijn blijven G-sporten.

  

Publiciteit en samenwerking  

De nieuwe huisstijl en website van Sport en Spel enzo zijn goed ontvangen en zorgen voor een duidelijk beeld naar buiten toe. De samenwerking met het kantoor en de medewerksters van ZBZH blijft. Er is regelmatig overleg over de mogelijkheden tot samenwerking en het up to date houden van het aanbod. Uw contactgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief blijven voor mij beschikbaar. U hebt echter nog steeds de mogelijkheid om u hiervoor af te melden als u geen belangstelling meer heeft!  

 

Nieuw aanbod

Omdat er in de lente/zomermaanden meer tijd en ruimte beschikbaar is kunt u gebruik maken van het lente/zomerarrangement voor Sport en Spel. Dit is zonder verdere verplichting op een doordeweekse dag tijd inplannen voor een leuke activiteit. Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn erg populair dus voor deze opties moet u snel reserveren. Vraagt gerust naar de beschikbaarheid of om meer informatie want u kunt al deelnemen vanaf 2 uur per dagdeel . (€ 44,- zonder extra kosten)

Aanschaf sport en spel artikelen, vanaf heden heeft u de mogelijkheid om via Sport en Spel enzo diverse materialen aan te schaffen. U kunt denken aan ballen, rackets, netten, pionnen, doelen, spellen, etc. Samen kijken we wat er nodig is en ik ga voor u, zo voordelig mogelijk, bij erkende leveranciers bestellen. De afrekening vindt achteraf plaats via de (maand) factuur.  

 


Activiteiten:

6 september 2015 ....geslaagde 'Sport en Spel' en 'Survival' middag 

bij zorgboerderij 'Zon van Gerechtigheid'. (klik hier of op het logo voor de eigen website)

Om 14:00 uur heette Hetty iedereen welkom en na uitleg van Ko over de spellen konden de kinderen samen met broer, zus, vader, moeder of begeleider aan de slag. Er was een leuk programma samengesteld met mega jeux de boules, tafeltennis, sjoelen, reuze dart en tafelvoetbal.

Iedereen kon in groepjes deelnemen en 'meedoen was belangrijker dan winnen'. 

Na de pauze met cake en drinken was het survivalgedeelte aan de beurt met sprietslaan op een balk, boomstam zagen en spijkerslaan met een holle hamer. De finale was boven het zwembad waar er 1 tegen 1 geworsteld moest worden

op een gladde buis. Onder luide aanmoedigingen van het publiek werd er fanatiek gestreden!

Alle deelnemers en ook Klaas en diverse begeleiders hielden het niet droog en tuimelden één voor één het zwembad in. 

Als beloning wachtte er aan het eind van de middag een zeer goed verzorgde BBQ voor alle deelnemers,

begeleiders en genodigden. Met elkaar kunnen we terug kijken op een uitdagende, sportieve maar vooral een gezellige dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

'Klaas, Hetty en iedereen die meegeholpen heeft om deze dag tot en 'sportief feestje' te maken heel erg bedankt!'Op 8 juli 2015 voor het eerst met ouderen een nieuwe activiteit  'bewegen met ouderen' gedaan.

Zorgboerderij 'de Vinkenstee' in Groot-Ammers heeft de primeur gehad, op het programma stonden o.a. een beeldverhaal met actieve deelname en een uitnodigend balspel bestemd voor het oefenen van coördinatie, fijne motoriek en eenvoudige spierbelasting. De groep van 10 cliënten variërend in de leeftijd van 60 tot 100 jaar deden heel enthousiast mee.

Begeleiding en deelnemers vonden het een zeer geslaagde start van een nieuwe uitdaging om samen meer te bewegen in een ontspannen huiselijke sfeer...

 

Helaas is dit project per 1 januari 2016 gestopt.

 


'G-Bootcamp  'op de boerderij', Natuurcentrum Gorinchem, foto's

De geplande G-Bootcamp van dinsdag 23 juni ging door de slechte weersomstandigheden helaas niet door.

Op 30 juni en 7 juli waren er wel twee zeer geslaagde sessies waar een 8-tal cliënten en aanwezige begeleiders 

uitgedaagd werden om in het park diverse G-Bootcamp hindernissen te overwinnen. 

Goed nieuws, want na de vakantie krijgt dit project een vervolg!

 (zie website voor meer informatie over deze bijzondere Zorgboerderij)

 


Nieuwsbrief december 2015

Beste lezer,

 

Nu we aan het aftellen zijn tot de feestdagen en Kerst en Nieuwjaar  is het ook tijd voor de laatste nieuwsbrief van 2015 die u ontvangt. Voor mij als medewerker van Zorgboeren Zuid-Holland een bevlogen jaar met veel positieve ervaringen. Helaas HHHwaren er niet voldoende financiële middelen om het project Sport en Spel  in 2016 op dezelfde manier voort te zetten. Maar gelukkig hebben veel boerderijen in reactie hierop hun waardering uitgesproken en gevraagd of er niet toch een vervolg mogelijk zou zijn. Na wikken en wegen, reacties van enthousiaste cliënten en steun van veel zorgboeren heb ik besloten om ‘de stoute (sport)schoenen aan te trekken’ en voor mij zelf te beginnen. Met ingang van 2016 ga ik als eenmanszaak  onder de naam ‘Sport en Spel enzo’ uw vraag positief beantwoorden!

 

Sport en Spel op de boerderijen, bewegen met ouderen en de G-Bootcamp

Het programma ‘Sport en Spel’ draait volop en door het mooie (na) zomerweer hebben we dit jaar erg lang buiten kunnen sporten. Veel cliënten hebben hierdoor de mogelijkheid gehad om ook met andere sport kennis te maken,  favoriet waren softbal en trefbal. Daarnaast is de vraag naar bijzondere activiteiten erg toegenomen. Bijzonder leuk om te mogen organiseren waren een survival dag, een ridderfeest of onlangs nog een programma met als thema Sinterklaas.

 Het programma bewegen met ouderen is nu een vast onderdeel van mijn activiteiten, 1x per week op De Vinkenstee en 1x per maand bij de Fam. Baan verzorg ik met veel plezier een aangepaste gymles. Door het vertellen van een interactief (beweeg) verhaal ondersteund door geheugentraining en muziek worden de ouderen meegenomen tijdens een klein uurtje ontspanning en inspanning!

De G-Bootcamp in samenwerking met het Natuurcentrum Gorinchem gaat ook steeds beter, er zijn al diverse groepen die regelmatig naar het park komen om een uur fanatiek bezig te zijn.

 

Publiciteit, samenwerking en subsidie

Binnenkort verschijnt er een nieuwe huisstijl en website aangepast aan de bedrijfsnaam

Sport en Spel enzo. De samenwerking met het kantoor en de medewerksters van ZBZH blijft hetzelfde. Ook uw contactgegevens blijven voor mij beschikbaar. De nieuwsbrief die u tot nu toe ontving via het adressenbestand zal blijven bestaan. U krijgt echter wel de mogelijkheid om u hiervoor af te melden als u geen belangstelling meer heeft! Door medewerking van Gerard Verbeek en Daan Iken is er een financiële ondersteuning toegezegd door SABA, een subsidie die het komend jaar de indirecte kosten zal betalen en wordt gebruikt om nieuwe (spel) materialen aan te schaffen. Hartelijk dank aan deze Stichting voor haar bijdrage. Zo blijft het voor uw cliënten mogelijk om tegen een verantwoord tarief deel te nemen aan de activiteiten op uw zorgboerderij of locatie.

 

Factuur en voortgang

Voor de actief deelnemende zorgboerderijen verandert financieel niet veel, alleen ontvangt u de iets hogere factuur (door toevoeging van BTW.) rechtstreeks van ondergetekende. De uitgebreide informatie hierover ontvangt u apart van deze nieuwsbrief. Het aanbod en de samenwerking blijven afgestemd op uw vraag en ik ga er samen met u weer alles aan doen om ook het komend jaar weer tot een succes te maken.

 

 

Als u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen dan kunt u dit via mail laten weten

en worden uw contactgegevens verwijderd uit het adressenbestand van Sport en Spel enzo

 


Nieuwsbrief augustus 2015

Beste lezer,

 

Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen. Intussen is de zomer bijna voorbij en zijn veel zorgboerderijen alweer aan het gewone programma begonnen. Via deze 3e nieuwsbrief breng ik u graag op de hoogte over de voortgang van het project ‘Sport en Spel’ op de zorgboerderij.

 

Sport en Spel op de boerderijen

Het programma ‘Sport en Spel’ draait bij steeds meer zorgboerderijen en de reacties zijn gelukkig nog steeds positief. Er is een toegevoegde waarde op de bestaande activiteiten. En het wordt ook gezien als pluspunt om extra cliënten te werven. Naast de drukke zaterdag worden er gelukkig ook steeds meer aanvragen gedaan voor de woensdagmiddag en andere dagdelen.

Acht zorgboerderijen hebben het programma draaien, met als laatste 3 nieuwkomers: ‘De Hogt’ in Noordeloos, Zorglanderij ‘Paardenkracht’ in Bleskensgraaf en ‘het Natuurcentrum’ in Gorinchem.

Incidentele programma’s verzorg ik ook. Zoals een sportieve middag bij ‘Karins zonnestraal’ ter gelegenheid van ‘de open dag’. Ruim 60 belangstellende, ouders, broertjes, zusjes, familie en vrienden konden samen met de 18 aanwezige cliënten en begeleiding meesporten en o.a. een echte zelfverdediging les volgen!

 

Publiciteit en samenwerking

Een eigen website ‘Sport en Spel op de zorgboerderij’ is sinds kort online en wordt wekelijks ge-update.

Actueel nieuws en informatie voor wie wil kennis maken en meer wil weten over onze activiteiten.

Via de link:    http://kodenhartog.jimdo.com/       blijft u op de hoogte!

Van een aantal bevriende verenigingen hebben we weer een aantal (sportieve) giften ontvangen:

            TCM Meerkerk, stelde 2 tennisrackets en een groot aantal tennisballen ter beschikking en

            Volley Meerkerk ’95 zorgde voor belijning en materialen voor ons nieuwe ‘mobiele volleyveld’.

 

Scholing en nieuwe projecten

Via de AV Zorggroep heb ik kennis gemaakt met een nieuwe bewegingsvorm voor ouderen, 60+ Gym.

Door het bijwonen van een les en gesprekken met de activiteiten begeleiders ben ik erg enthousiast geworden over deze nieuwe vorm van ‘bewegen voor ouderen’.

Met ‘Molenwaard Actief’, de ontwikkelaars van deze lessen is een samenwerkingsverband ontstaan waarbij kennis wordt uitgewisseld en er ondersteuning is voor het opzetten van deze nieuwe activiteit op onze zorgboerderijen. Op 8 juli jl. heeft Zorgboerderij 'de Vinkenstee' in Groot-Ammers de primeur gehad. De groep van 10 cliënten variërend in de leeftijd van 60 tot 100 jaar deden allemaal heel enthousiast mee. Begeleiding en deelnemers vonden het een zeer geslaagde start van een nieuwe uitdaging om samen meer te bewegen in een ontspannen huiselijke sfeer!

Een ander nieuw project is de samenwerking met ‘Het Natuurcentrum Gorinchem’ waar we samen in het park een nieuw concept hebben bedacht de G-Bootcamp. Aangepast buiten sporten en bewegen voor een bijzondere doelgroep de G- sporters, gebruik makend van de natuurlijke omgeving. Ook hier zijn de eerste 2 try-outs achter de rug en zijn de reacties erg positief.

 

Zomervakantie

Ik heb genoten van de vakantie en ik ben u natuurlijk weer (heel) graag van dienst met het verzorgen van ‘Sport en Spel’, ‘een G-Bootcamp’ of ‘bewegen voor ouderen’ op uw zorgboerderij.

Hopelijk tot gauw…

 


Nieuwsbrief april 2015

Beste lezer,

 

Het is alweer enige tijd geleden dat ik u via mail, telefoon, voorlichtingsbijeenkomst of in een persoonlijk gesprek op de boerderij heb ontmoet. Via deze nieuwsbrief hou ik u graag op de hoogte over de voortgang van het project Sport en Spel op de zorgboerderij.

 

Sport en Spel op de boerderijen

Het programma Sport en Spel draait inmiddels bij diverse zorgboerderijen en de reacties zijn positief. Er is een toegevoegde waarde op de bestaande activiteiten. En het wordt ook gezien als pluspunt om extra cliënten te werven. Er liggen nu nog uitdagingen bij het invullen van de juiste dagen en het beschikbare budget.

Vier zorgboerderijen hebben het programma draaien, te weten: Care for you in Bleskensgraaf, Zon van Gerechtigheid in Nieuw-Lekkerland, Karins Zonnestraal in Groot-Ammers en Familie Bogaard in Stolwijk.

Incidentele programma’s verzorg ik ook. Zoals een leuke middag bij de familie Van Mourik in Brandwijk ter gelegenheid van de opening van de nieuwe ‘zorgzolder’. En bij de familie De Jong in Noordeloos start binnenkort  de eerste activiteit op woensdagmiddag. Kortom: goed om te zien dat er vraag naar is naar het aanbod van Sport en spel.

 

Publiciteit en samenwerking

In de huis-aan-huis-krant Het Kontakt heeft een interview gestaan. Hier zijn veel reacties op gekomen. Daaruit vloeide ook een samenwerking met HSV ‘Houten Dragons’, een honk- en soft-balvereniging. Ze stellen handschoenen, ballen en knuppels beschikbaar om de kinderen kennis te laten maken met deze sport.

 

Scholing

Via de sportacademie van NOC/NSF heb ik een cursus gevolgd voor sporters met gedragsproblemen. Er zijn ervaringen uitgewisseld en er is getraind op het vinden van oplossingen voor deze doelgroep.

Voor de oudere doelgroep zijn we nog zoekende naar passende opleidingen en trainingen.

 

Breder aanbod

Naast het verzorgen van ‘sport en spel’ op reguliere dagen, kun je dit aanbod ook inzetten als extra activiteit. Of als dagprogramma bij bijzondere gelegenheden,  zoals open dagen, sportdagen, jubilea  of andere feestelijkheden. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

U kunt ook zelf advies, training en coaching krijgen voor het zelf organiseren en verzorgen van (sport) activiteiten.

 

Zomer

De dagen worden langer en het weer beter. Dat biedt mogelijkheden voor buitensporten. Om kennis te maken met nieuwe sporten of gewoon gezellig met elkaar bezig te zijn.

De zaterdagen zijn nu al goed bezet, maar op andere dagen in de week zijn er nog mogelijkheden.

Neem  gerust contact op voor nadere kennismaking of een ‘gratis proefles’!